biografieen Marley, Simone en Public Enemy?

Message Bookmarked
Bookmark Removed
Not all messages are displayed: show all messages (9 of them)
Ik denk dat je daarmee wel drie goede en verschillende artiesten te pakken hebt. Ik zelf zou natuurlijk meteen op de Drexciya trip gaan (maar goed dat zijn van die persoonlijke obsessies, hier een uitputtende site met info, vooral dat stuk over The Quest is de moeite waard (de 2cd schijnt helaas moeilijk verkrijgbaar te zijn.)

Omar (Omar), Saturday, 17 June 2006 06:05 (fourteen years ago) link


You must be logged in to post. Please either login here, or if you are not registered, you may register here.