Het schaduwkabinet: week 17 - 2022

Message Bookmarked
Bookmark Removed
Not all messages are displayed: show all messages (2 of them)

Suso Sainz - Resonant Bodies
Kende deze Spaanse ambientmuzikant helemaal niet. Begonnen als gitarist maakt hij steeds chillere muziek en deze op het lokale Music From Memory schijnt zijn meest ambiente tot nu toe te zijn. Vier kanten helemaal tot de nok gevuld voor praktisch dagdroomcomfort. Puur zomerse ambient, alles vervliegt precies zoals het hoort.

OMC, Thursday, 28 April 2022 15:15 (nine months ago) link


You must be logged in to post. Please either login here, or if you are not registered, you may register here.