Het schaduwkabinet: week 04 - 2022

Message Bookmarked
Bookmark Removed
Not all messages are displayed: show all messages (3 of them)

Het is inderdaad meer een afwijkende werkwijze van zijn vorige paar albums dan dat je de elektronica uit elkaar haalt.

Jan Willem Broek, Thursday, 27 January 2022 21:11 (one year ago) link


You must be logged in to post. Please either login here, or if you are not registered, you may register here.