biografieen Marley, Simone en Public Enemy?

Message Bookmarked
Bookmark Removed
Not all messages are displayed: show all messages (9 of them)
Bedankt voor de verschillende tips. ('black atlantic' ligt natuurlijk op mijn nachtkastje, al leest dat niet echt lekker zo voor het slapen gaan :) En nu jullie toch zo'n goed klankbord zijn, gooi ik maar meeen het volgende in de groep:

Hebben jullie het idee dat ik met Nina Simone, Bob Marley en Public Enemy musici te pakken heb die de thema's omtrent culturele identiteit en diaspora centraal stellen in hun werk? Of zijn er musici die ik beter zou kunnen 'gebruiken' in dit verband?

In momenten van onzekerheid heb ik het idee dat ik in mijn scriptie cocon (wel bekend bij degene die ook die klus hebben moeten klaren) bepaalde zaken over het hoofd zie.

Nogmaals bedankt

jelle (jelle), Saturday, 17 June 2006 05:56 (fourteen years ago) link

Ik denk dat je daarmee wel drie goede en verschillende artiesten te pakken hebt. Ik zelf zou natuurlijk meteen op de Drexciya trip gaan (maar goed dat zijn van die persoonlijke obsessies, hier een uitputtende site met info, vooral dat stuk over The Quest is de moeite waard (de 2cd schijnt helaas moeilijk verkrijgbaar te zijn.)

Omar (Omar), Saturday, 17 June 2006 06:05 (fourteen years ago) link


You must be logged in to post. Please either login here, or if you are not registered, you may register here.