Het schaduwkabinet: week 13 - 2020

Message Bookmarked
Bookmark Removed
Not all messages are displayed: show all messages (7 of them)

maar dit klinkt of je de draadjes van je kapotte speaker hebt omgewisseld.

LOL. Of stug met een bos stof op je naald een LP blijft draaien. Maar zo hoor ik het graag.

OMC, Wednesday, 25 March 2020 11:54 (one year ago) link


You must be logged in to post. Please either login here, or if you are not registered, you may register here.