ę

Message Bookmarked
Bookmark Removed

P

eopl
e also ask

Poll Results

OptionVotes
What are the 8 core emotions? 4
What are the 5 basic emotions? 1
What are the 7 basic emotions? 1
What are the 10 basic emotions? 0


crüt, Saturday, 22 December 2018 03:45 (five years ago) link

Automatic thread bump. This poll is closing tomorrow.

System, Monday, 31 December 2018 00:01 (five years ago) link

Automatic thread bump. This poll's results are now in.

System, Tuesday, 1 January 2019 00:01 (five years ago) link

Uczucia stanowią interpretację emocji, dokonywaną na podstawie zakodowanych w pamięci człowieka wzorów kulturowych i doświadczeń oraz podyktowanej nimi oceny sytuacji.

a passing spacecadet, Tuesday, 1 January 2019 00:57 (five years ago) link

ę

P

eopl
e also ask
Poll Results

Option Votes
What are the 8 core emotions? 4
What are the 5 basic emotions? 1
What are the 7 basic emotions? 1
What are the 10 basic emotions? 0

macropuente (map), Tuesday, 1 January 2019 05:41 (five years ago) link


You must be logged in to post. Please either login here, or if you are not registered, you may register here.