Het schaduwkabinet: week 15 - 2024

Message Bookmarked
Bookmark Removed

Het zonnetje schijnt gewoon weer in mijn lijstje uit het:

https://subjectivisten.nl/het-schaduwkabinet-week-15-2024/

Ik luisterde naar: Avalanche Kaito, Bleib Modern, Koschka, Adrian Lane, Metz, Paavoharju, Radizi, Sinkane en sleepmakeswaves.

Jan Willem Broek, Wednesday, 10 April 2024 06:28 (three months ago) link


You must be logged in to post. Please either login here, or if you are not registered, you may register here.