Het schaduwkabinet: week 19 - 2019

Message Bookmarked
Bookmark Removed

Miljoenen soorten met uitsterven bedreigd. Ook de cd recensent komt in minder grote getale voor. We hebben er wel één gespot in onze lijstjes uit het:

https://subjectivisten.nl/het-schaduwkabinet-week-19-2019/

We luisterden naar: Areni Agbabian, Michael Begg, A.A. Bondy, Death And Vanilla, Editors, Tim Hecker, Anni Hogan, Hoodna Orchestra, Efrim Manuel Menuck & Kevin Doria, She Keeps Bees, Stubbleman en VR Sex.

Jan Willem Broek, Tuesday, 7 May 2019 21:34 (one year ago) link


You must be logged in to post. Please either login here, or if you are not registered, you may register here.